วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ชื่อนางสาว นูไอนี สาและ

ชื่อเล่น นี

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันข้างหน้า
สิ่งที่ชอบ สี่ชมพู
วันที่2มิถุนายน 2555

เวลา 07:00น.ได้ไปเข้าเวรประจำวันการที่ได้คุ้มเด็กนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
เวลา07:-30น.ให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวรอาคารเรียน
เวลา08:00น.นักเรียนเข้าแถว
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่1
จากการที่นักศึกษาได้ไปฝึกสอนรู้สึกว่ามีความยินดีกับการได้เป็นครูและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอนและได้ควรคุ้มเด็กนักเรียนและเทคนิดในการสอนและได้ทำแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์
ต้องทำแบบทดสอบนักเรียนและบางครั้งมีการทำบอร์ดในช่วงเวลาที่มีอยู่และการที่ได้ไปฝึกสอนและได้รู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงและในโรงเรียนทุกคนในช่

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่2มิถุนายน พ.ศ. 2555
เวลา07:00น.ได้ไปคุ้มทำเวรประจำวันในช่วงตอนเช้า
เวลา07:30น. ได้ไปคุ้มเด็กทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน
เวลา08:00น. นักเรียนเข้าแถว
เวลา08:30น. นักเรียนได้เข้าไปในชั้นเรียนและได้เรียนในคาบแรก
การฝึกประสบการณ์วิชาครูครั้งที่1
จากการที่นักศึกษาได้ไปฝึกประสบกรณ์ได้มีรู้สึกต่อการเป็นครูและได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และในช่วงเวาที่ดิฉันได้สอนก็มีความรู้สึกดีและในช่วงเวลที่มีคาบว่างก็ได้ช่วยงานของครูพี่เลี้ยงและได้จัดทำบอร์ดในวันวิสาขบูชาและการที่ดิฉันมาฝึกสอนในโรงเรียนแล้วได้รู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงและครูทุกคนและในโรงเรียนก็ใจดีการที่ได้สอนแล้วมีความรู้สึกดีค่ะในการที่มีความรับผิดต่อหน้าที่และได้ทำแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ต่อครูพี่เลี้ยงค่ะ