วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่15)

ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.. 2555

วันจันทร์  ที่ 27 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
  7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  ทำเวรรอนักเรียนมาโรงเรียน

            2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

            3.  ช่วยครูถ่ายเอกสาร
          
            4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

    5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
    6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
    7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
     8. ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -

วันพุธ  ที่ 29 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดปพ.5
          
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6. กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
 วันพฤหัสบดี  ที่ 30 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  ช่วยครูพี่เลี้ยงปั้มเอกสาร
          
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6.  กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7.  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
 วันศุกร์  ที่ 31 เดือนสิงหาคม   .. 2555
     กิจกรรม

            1.  คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

           2.  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

           3.  คุมนักเรียนดื่มนม
         
           4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

   5.   ตักข้าวให้กับนักเรียน
   6.  กิจกรรมบูรณาการเรื่องประวัติบ้านท่าเรือ นักเรียนชั้นป.4- . 6
   7. สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 2 คาบ นักเรียนชั้นป.2/3
ผลการปฏิบัติงาน

               1.   นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

                2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

               3.  นักเรียนชั้นป.5 และป.6 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                            -
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น